Controlling kosztów produkcji - ERP ImpulsEvo - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

ERP Impuls EVO Zarządzanie Produkcją

Controlling kosztów produkcji – ERP ImpulsEvo

Controlling kosztów produkcji

Controlling kosztów produkcji – ERP ImpulsEvo.

Controlling kosztów produkcji – ERP ImpulsEvo. Bez wątpienia każda firma rejestruje koszty w podziale na stanowiska kosztów, rodzaje koszów, projekty i zadania produkcyjne. Jednym z wyzwań, jakie stoją przez przedsiębiorstwem, jest kontrola kosztu produkcji.

Analiza kosztów zleceń.

Analiza kosztów zleceń odbywa się na bazie kalkulacji produktowej lub zleceniowej w zestawieniu z rzeczywistą realizacją. Aby rozpocząć takie analizy trzeba zdefiniować technologie i marszruty. Do tego dochodzą planowane czasy pracy zasobów na każdym etapie wraz z planowanymi stawkami i narzutami. Przygotowanie takich danych pozwala nie tylko zaharmonogramować zadania produkcyjne, ale także stanowi pewien plan kosztowy, którego realizacja wpływa na wynik finansowy.

Drugą częścią analiz jest zestawienie kosztów zrealizowanych na zlecenia, czyli koszty robocizny, koszt pracy godziny maszyn do zlecenia lub operacji i narzuty. Zrealizowanie wdrożenia pozwala na uzyskanie informacji o rzeczywistym koszcie zleceń lub indeksów wraz odchyleniem ilościowo – wartościowym, zużyciem zasobów na danym etapie produkcji.

Wąskie gardła.

Posiadane dane pozwalają wskazać wąskie gardła organizacji. Miejsca, gdzie produktywność jest za mała, braki za duże, konsumpcja zasobów zbyt wysoka.
Oczywiście temat nie jest prosty. Dopiero po kolejnych analizach może się okazać, że normy są nierealne i muszą zostać skorygowane. Taka informacja zwrotna oraz kolejne permanentne korekty w metodach pracy i technologiach powodują zmiany, których wpłaty na organizację trzeba analizować.

Dlatego controlling kosztów produkcji jest ważny.

W systemie ImpulsEVO dostępny jest szereg raportów, które informują o nieprawidłowościach. Są to: karta materiałowa zlecenia, rejestr braków, raporty czasów pracy / karty pracy.
Od strony modułu finansowo/controlingowego jest funkcjonalność karty kalkulacyjnej zlecenia, gdzie poprzez powiązanie zleceń w strukturze wielopoziomowej jest zapewniony dostęp do poniesionych kosztów wg rodzajów.
W raportach controllingowych część danych jak narzuty, są doliczane mechanizmem rozliczenia kosztów. Można nim w dowolny sposób wykonać te operacji. Kluczami mogą być czasy pracy pracowników, dokumenty RW lub PW.
W controllingu zestawienia są dokonywane na zlecenia produkcyjne, indeksy produkcyjne oraz grupy indeksów.
Na wczesnym etapie wdrożenia controlingu, firmy dysponują zazwyczaj wyłącznie technologiami. Analizy wtedy dokonywane na bazie kluczy doliczeniowych i analizę poniesionych kosztów.
Czasem też jedynym efektywnym podsumowaniem finansowym działań produkcji są inwentaryzacje magazynów materiałowych. Niewielkie kwoty rozbieżności nie wpływają na funkcjonowania firmy. Normy i rejestracji wydań  materiałów są prawidłowe. Ale bez wątpienia duże kwoty rozbieżności powodują potrzebę dalszych analiz.

Korzyści z analizy danych.

Efektem analizy danych z controlingu są konkretne wskazówki do korekty norm i planów finansowych. Zmiany te wywierają bezpośredni wpływ na planowane ceny i wartość sprzedaży, czyli na wynik finansowy.
Dlatego wiedza o kosztach produkcji w firmie jest tak ważna.  Pozwala zarówno racjonalizować działania, jak i jest punktem wyjścia do ustalania cen produktów.

Dawid Paruzel  |  Dyrektor ds. realizacji usług ERP

Controlling kosztów produkcji – ERP ImpulsEvo.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz doradca odpowie na Twoje pytania.

    Skontaktuj się z nami

    Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
    wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.