Kadry, płace i HR - Impuls EVO | DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / Impuls EVO

Impuls EVO Kadry i Płace

Impuls EVO Kadry i Płace charakteryzuje innowacyjne podejście do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Oprogramowanie jako wartość nadrzędną traktuje kapitał drzemiący w zatrudnionym personelu, przez co jego podstawą jest łatwy i szybki dostęp do informacji kadrowych, umożliwiający przeprowadzanie wielowymiarowych analiz.

Kolejną istotną kwestią systemu Impuls EVO Kadry i Płace jest realizacja zadań płacowych, które są na bieżąco dostosowywane do ciągle zmieniających się przepisów prawa w tym obszarze.

Systemy ERP – wsparcie biznesu w czasach kryzysu.
Automatyczne tworzenie dokumentów dla ZUS i Urzędu Skarbowego
Integracja z czytnikami kart pracowniczych
Tworzenie i emitowanie przelewów
Rozbudowane możliwości analityczne

Kadry i Płace dla produkcji

ImpulsEVO kadry i płace umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących polityki personalnej i umożliwia analizę ich efektów.

Oprogramowanie wyposażono w moduł struktury organizacyjnej, który pozwala na grupowanie personelu pod względem jednostek organizacyjnych, grup pracowniczych, stanowisk pracy, miejsca pracy, miejsca wypłat i kalendarzy ogólnozakładowych.

Każdą ze stworzonych struktur można analizować w oparciu o indywidualnie definiowane kryteria.

Dokumenty pracownicze w jednym miejscu

System ImpulsEVO pozwala na tworzenie kartotek osobowych, umożliwiających przechowywanie, przetwarzanie i archiwizacje wszelkich informacji dotyczących pracowników, w tym danych związanych z przebiegiem ich pracy zawodowej, absencjach, odbytych stażach i harmonogramach pracy.

Moduł umożliwia definiowanie wzorów pism kadrowych i dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Oprogramowanie umożliwia tworzenie zestawień i raportów w oparciu o zawarte w nich dane, co pozwala na dogłębną analizę potencjału drzemiącego w zasobach ludzkich skupionych wokół firmy.

ImpulsEVO umożliwia również szczegółową ewidencją czasu pracy i nieobecności, która oparta jest o dedykowane karty pracownicze lub kalendarz zakładowy.

Rozbudowany system do rozliczania płac

Poza zarządzaniem zasobami ludzkimi, ImpulsEVO w obszarze kadr to również rozbudowany system płacowy.

Oprogramowanie na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość należnego wynagrodzenia, uwzględniając przy tym wysokość składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotne oraz wysokość podatku dochodowego.

Definiowalne składniki płacowe, które mogą być wzbogacone o dowolną liczbę indywidualnie tworzonych formuł, pozwalają na wyliczanie każdego rodzaju wynagrodzenia, niezależnie od ilości występujących zmiennych.

Najważniejsze procesy obsługiwane przez ImpulsEVO Kadry i Płace:

 • Tworzenie rozbudowanych struktur organizacyjnych
 • Prowadzenie rozbudowanych kartotek osobowych
 • Ewidencja czasu pracy i nieobecności
 • Integracja z czytnikami kart pracowniczych
 • Rozbudowany system rozliczania wynagrodzeń
 • Tworzenie dokumentów płacowych
 • Rozliczanie i planowanie kosztów osobowych
 • Tworzenie i emitowanie przelewów
 • Automatyczne tworzenie dokumentów dla ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Obsługa pożyczek i kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • Drukowanie dokumentów i raportów
 • Rozbudowane analizy i raporty

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.