Twój dostawca oprogramowania ERP | DPS Systems

Rozwiązania dla biznesu


Wieloletnie doświadczenia w dostarczaniu i integracji systemów, wachlarz oferowanych systemów ERP oraz zespół doświadczonych programistów, pozwalają na tworzenie i wdrożenie rozwiązań, które optymalizują procesy zachodzące wewnątrz firm, niezależnie od specyfiki jej działalności.

produkcja-3

Produkcja

Skuteczne planowanie i harmonogramowanie.

Dostęp do informacji, danych i analiz.

Sprawne procesy, większa efektywność.

Automatyzacja i wydajne wykorzystanie zasobów.

Produkcja

01

magazyn

Magazyn

Kontrola czasu pracy, realizacji zadań i zleceń.

Racjonalne zarządzanie przestrzenią magazynową.

Optymalizacja i monitorowanie stanów magazynowych.

Znakowanie asortymentu i szybka kompletacja zamówień.

Magazyn

02

transport

Transport

Planowanie czasu pracy kierowców i tras.

Kontrola wykorzystania środków transportu i kosztów.

Bieżąca informacja o statusie realizacji dostaw.

Ewidencja wszystkich informacji, danych i dokumentów.

Transport

03

finanse-ksiegowosc

Finanse i księgowość

Narzędzia analityczne i sprawozdawcze.

Automatyzacja czynności i rozliczeń.
Poprawa współpracy i obiegu dokumentacji.

Bezpieczeństwo, integralność i jednoznaczność danych.

Finanse i księgowość

04

kadry place hr

Kadry, płace i HR

Automatyczne tworzenie dokumentacji pracowniczej.

Integracja z czytnikami kart.

Samoobsługa – pulpity pracownicze i managerskie.

Bezpieczna dokumentacja, e-teczki, e-deklaracje.

Kadry, płace i HR

05

Zintegruj CAD/PDM i ERP

Integracja ERP z CAD / CAM / PDM

Optymalne procesy projektowania i zarządzanie dokumentacją projektową.

Automatyzacja i redukcja ilość zadań konstruktorów.

Dane w jednej bazie, dwukierunkowa wymiana danych, eliminacja błędów.

Integracja ERP z CAD / CAM / PDM

06

Systemy ERP – wsparcie biznesu w czasach kryzysu.

Usługi i wsparcie

Doradztwo. Wdrożenia. Integracje.

Wsparcie i serwis. Szkolenia

Usługi i wsparcie

07

DPS Systems - Autoryzowany Partner


Dystrybutor i integrator ERP: enova365, TRIVA, Impuls EVO

Dostarczamy rozwiązania wspierające biznes. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym czy dużym przedsiębiorstwem, pomożemy Ci zoptymalizować w nim procesy, tak by mogło efektywnie realizować swoje cele.

Efektywna współpraca

Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP prowadzone przez zespół wdrożeniowy DPS Systems jest projektem opartym o metodykę kaskadową i składa się z następujących etapów:

 • Analiza przedwdrożeniowa i budowa koncepcji.

  Koncepcja wdrożenia – Analiza przedwdrożeniowa.

  Koncepcja wdrożenia jest dokumentem zbierającym wymagania Klienta, w którym zapisane zostaną wspólne ustalenia dotyczące tego, jakie funkcjonalności systemu i w jaki sposób będą realizowały potrzeby i wymagania Klienta.

  W wyniku analizy przedwdrożeniowej powstaje pełny wykaz funkcji systemu ERP, które będą wdrażane w celu właściwej i optymalnej obsługi wskazanych przez Klienta procesów biznesowych. W etapie tym definiowany jest również zakres niezbędnych niestandardowych funkcjonalność systemu ERP.

  Na tym etapie powstaje również plan projektu z podziałem na etapy oraz lista zadań do wykonania przez zespół wdrożeniowy.

 • Instalacja silnika bazy danych oraz systemu ERP.

  Instalacja silnika bazy danych oraz systemu ERP.

  Etap instalacji rozpoczyna się równolegle z etapem analizy przedwdrożeniowej. Dokonujemy wtedy instalacji silnika bazy danych oraz Systemu ERP.
  Możliwa jest instalacja na zasobach wskazanych przez Klienta w jego środowisku serwerowym z użyciem jego infrastruktury technologicznej lub zaprojektowanie i wykonanie instalacji w formie usługi typu SaaS lub IaaS.
  Wybór sposobu dostarczania systemu ERP dokonywany jest na etapie handlowym w porozumieniu z Klientem i w oparciu o jego możliwości i potrzeby.

 • Konfiguracja i parametryzacja systemu.

  Konfiguracja i parametryzacja Systemu.

  W tym etapie wstępnej konfigurowane są podstawowe funkcje systemu oraz podstawowe słowniki. Po zakończeniu konfiguracji wstępnej system jest gotowy do odbycia szkoleń z obsługi interfejsu oraz podstawowych kartotek systemu.

  Po zasileniu przez Klienta kartotek systemu rozpoczyna się etap konfiguracji docelowej. Wiąże się on z parametryzacją i konfiguracją Systemu ERP w sposób zgodny z ustaleniami analizy przedwdrożeniowej oraz w sposób uwzględniający przygotowywane kastomizacje.

 • Migracja danych.

  Migracja danych odbywa się zawsze w dwóch etapach.

  Pierwszy z nich to migracja wstępna – wprowadzenie do systemu części danych w celu rozpoczęcia szkoleń operatorów. Podczas szkoleń użytkownicy zapoznają się z funkcjami systemu ERP, na danych, które już znają.

  Drugi etap migracji to migracja docelowa. Służy ona do pełnego zasilenia kartotek oraz wprowadzenia do systemu danych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji systemu. Wtedy obok pełnych danych kartotekowych, takich jak: katalog kontrahentów czy też katalog indeksów materiałowych, w systemie ERP znajdą się również dane wynikowe, np.: bilans otwarcia magazynów, bilans otwartych zamówień czy też bilans otwarcia rozrachunków z kontrahentami.

  Zarówno migracja wstępna, jaki i docelowa odbywa się najczęściej na podstawie uzupełnionych przez Klienta, a dostarczonych wcześniej w postaci wzorów, arkuszy kalkulacyjnych (np.: MS Excel).

 • Szkolenia.

  Szkolenia kartotekowe (wprowadzające) oraz operatorskie.

  Szkolenia kartotekowe odbywają się po zakończeniu prac związanych z analiza przedwdrożeniowa i po zainstalowaniu systemu ERP. Są szkoleniami, na których użytkownicy końcowi zapoznają się z ogólnymi zasadami działania interfejsu systemu ERP. Poznają zasady logowania do systemu, sposób pracy z menu, zasady pracy z przeglądarkami danych (grupowania, filtrowania, etc.) oraz uczą się wprowadzać podstawowe dane słownikowe (kartoteki) Systemu ERP.

  Szkolenia operatorskie przeprowadzane są na docelowo skonfigurowanym systemie uwzględniającym funkcjonalność ujętą w analizie przedwdrożeniowej. Ich celem jest zapoznanie użytkowników z docelowym modelem pracy związanym z eksploatacją systemu ERP.

 • Wykonanie kastomizacji systemu ERP.

  Wykonanie kastomizacji Systemu ERP

  W trakcie analizy przedwdrożeniowej mogą się pojawić potrzeby, które system w standardzie realizuje w odmienny niż oczekiwany przez Klienta sposób lub których w Systemie ERP nie ma. W takich wypadkach proponujemy wykonanie kastomizacji indywidualnych systemu. Każda kastomizacja poprzedzona jest wykonaniem przez nas projektów rozwiązania, w których przedstawiamy krok po kroku działanie docelowe Systemu ERP z uwzględnieniem kastomizacji. Proces ten gwarantuje wzrost ergonomii użytkowania systemu oraz zapewnia skuteczną eksploatację.

 • Start systemu ERP i nadzór nad pracą użytkowników.

  Nadzór nad pracą użytkowników. Przeprowadzenie startu eksploatacji Systemu ERP.

  W etapie przygotowania systemu do pracy produktywnej świadczone są dla Klienta usługi nadzoru (asysty) przed rozpoczęciem eksploatacji. Mają one na celu ułatwienie udziału użytkowników w przygotowaniu startu eksploatacji.
  Start produktywny jest momentem, w którym wszystkie niezbędne dane są wprowadzane przez użytkowników do systemu w celu zapewnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

  Po starcie produktywnym, w początkowej fazie pracy z systemem konsultanci DPS Systems gotowi są do wsparcia ad hoc tak, aby poprawiać płynność pracy użytkowników w nowym systemie, ale również, aby szybciej reagować na ewentualne pojawiające się incydenty. Usługi nadzoru świadczymy dla Klientów zdalnie oraz na miejscu w ich siedzibie.

 • Dodatkowe elementem oferty.

  Dodatkowymi elementem oferty przy realizacji usług wdrożeniowych jest Zarządzanie Projektem oraz Prace Architekta Rozwiązań
  (Koncepcja i zarządzanie merytoryczną stroną projektu).

  Każdy projekt w tym szczególnie tak rozbudowany jak wdrożenie Systemu ERP wymaga osoby planującej prace, nadzorującej i kontrolującej ich przebieg oraz zarządzającej zmianami w projekcie. Taką osoba po stronie DPS Systems jest Project Manager niezwiązany z merytorycznym aspektem projektu, lecz zarządzający szeroko pojętą jakością w realizacji prac: czasem realizacji, uzgodnionym zakresem oraz budżetem.
  Nasze doświadczenia wdrożeniowe pokazały, iż we wdrożeniach rozbudowanych, szczególnie przy integracji różnych rozwiązań, systemów i środowisk, niezbędną osobą jest architekt rozwiązania, który czuwa nad merytoryczną poprawnością całości projektu. Dzięki temu rozwiązanie jest spójne i jednolite oraz, pozwala na uzyskiwanie zrozumiałych i powtarzalnych danych controllingowych. Architekt jest członkiem zespołu wdrożeniowego DPS Systems i podlega nadzorowi projektowemu Project Managera.

   

 • Program utrzymania i serwis powdrożeniowy. 

  Rozpoczęcie programu utrzymania i serwisu powdrożeniowego 

  Po zakończeniu projektu wdrożenia na podstawie odrębnych ustaleń handlowych realizowane są dla Klienta usługi związane z gwarancją i utrzymaniem systemu oraz jego rozwojem w środowisku Klienta.
  Zespół DPS Systems, wykazując gotowość do przyjęcia zleceń Klienta może wykonywać następujące usługi dodatkowe:

  • wykonywanie bieżących konsultacji na życzenie użytkowników,
  • dodatkowe szkolenia,
  • kastomizacje,
  • tworzenie dodatków funkcjonalnych do systemu ERP,
  • wykonywanie aktualizacji wersji eksploatowanego systemu,
  • wykonywanie usług doradczych dotyczących szeroko rozumianej technologii IT
  • wykonywanie usług doradczych związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi Klienta w kontekście eksploatowanego systemu ERP
współpraca wdrożenie 3

Są dystrybutorzy
i jest DPS Systems

Dołącz do grona zadowolonych klientów DPS Systems.
Zakup dystrybuowanego przez nas oprogramowania to pierwszy krok na drodze wsparcia jakie oferujemy. Nasi specjaliści dostosują wybrany system do potrzeb Twojej firmy, wdrożą go w Twojej organizacji, przeszkolą pracowników z jego funkcjonalności i zapewnią wsparcie techniczne podczas całego okresu współpracy.

Dołacz do grona klientów DPS Software Biznes

Dlaczego wybrać DPS Systems?

Jesteśmy partnerem w rozwoju Twojej firmy. Naszą misją jest
cyfryzacja procesów, zachodzących w Twoim przedsiębiorstwie.

Niezależenie od tego czy masz małą, średnią czy dużą firmę, rozwijasz własny czy korporacyjny biznes lub pracujesz w sektorze administracyjnym, będziemy Twoim Partnerem w procesie cyfryzacji i informatyzacji tego przedsiębiorstwa.
Jesteśmy na rynku od 2006 r. W tym czasie zaufało nam już ponad 320 klientów w całej Polsce. Zatrudniamy ponad 60 wysoko wykwalifikowanych pracowników obsługujących klientów z sześciu lokalizacji na terenie Polski.

Jesteśmy w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

17 +

Lat na rynku

320 +

Klientów w całej Polsce

60 +

Wykwalifikowanych pracowników

6

Lokalizacji na terenie Polski

Referencje:

cellfast-logo„Poszukując systemu ERP, poszukiwaliśmy również firmy, która wybrany przez nas system wdroży. Argumentami przemawiającymi za firmą DPS Systems była możliwość uzyskania wsparcia w zakresie zmian organizacyjnych i systemowych". „Współpraca pomiędzy Cellfast i DPS Systems nie skończyła się na wdrożeniu i serwisie powdrożeniowym, jakim prowadził DPS Systems. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników DPS Systems, uruchomiliśmy kolejny projekt..." Cellfast Sp. z o.o.
„Usługi są realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy, dokładnie i terminowo. Pracownicy DPS Systems wykazują się wiedzą, doświadczeniem i wysokimi kompetencjami". Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
NPC„Polecamy usługi wdrożeniowe realizowane przez DPS Systems.  Zespół wykazał się doświadczeniem i wysokimi kompetencjami dlatego naszą współpracę oceniamy jako skuteczną i satysfakcjonującą..." NPC Sp. z o.o.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości oferowanej współpracy. Świadczone usługi cechują się starannością, terminowością realizacji oraz dużym profesjonalizmem". Korbut Teleenergetyka Sp. z o.o.
Referencja Cuki Alfatec Symfonia ERP„Usługi przeprowadzane są z należytą starannością i profesjonalnym podejściem do klienta. Wdrożenie oprogramowania przebiegło płynnie i sprawnie, a sprawy bieżące związane z jego obsługą rozwiązywane są w szybki i w merytoryczny sposób". Cuki Alfatec Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.