enova365 Workflow - elektroniczny obieg dokumentów | DMS - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / enova365 – ERP dopasowany do potrzeb Twojej firmy

enova365 Workflow – elektroniczny obieg dokumentów

Moduł Workflow jest integralną częścią systemu enova365.
Dzięki temu część codziennej pracy, zlokalizowanej w innych
elementach systemu, możesz wykonywać również z poziomu
tego modułu. Twoją praca może być zautomatyzowana i intuicyjna.

Dzięki sprawnym procesom usprawnisz obieg dokumentów, oszczędzisz
czas oraz zwiększysz efektywność pracy.

Przejrzysty system i intuicyjna nawigacja. Lista zadań operatora i statusy zadań
Podglądy, powiadomienia, podpowiedzi i harmonogramy
Definiowane i automatyzacja zadań oraz czynności wykonywanych cyklicznie
Kontrola procesów z każdego miejsca dzięki dostępom z urządzeń mobilnych

Automatyczne zarządzanie systemem obiegu dokumentów pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz zwiększyć efektywność pracy.

 • Po uruchomieniu systemu w panelu użytkownika pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań wraz z terminem ich ważności. System Workflow wyposażony jest w automatyczne powiadomienia oraz generuje powiadomienia o dodaniu nowego zadania dla konkretnego użytkownika.
 • Po wybraniu zadania z listy powiadomień, na ekranie pojawi się formularz kreatora. Znajdziesz w nim zestaw kroków do uzupełnienia. Po wykonaniu każdego kroku oznaczasz go jako zakończony. W ten sposób masz pod kontrolą etapy realizacji zadań i wybranych procesów.
 • Zadanie zostanie oznaczone jako zrealizowane, gdy zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.
 • System Workflow umożliwi Ci zdefiniowanie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane. Może to być na przykład wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.
 • Edytor Procesu, w jaki został wyposażony system Workflow, daje Ci możliwość inicjowania dowolnego procesu z poziomu listy. Następnie możesz obserwować postępy w jego realizacji.

Edycja procesów i zastępstwa

System Workflow zagwarantuje Ci, że zadania trafią do odpowiednich osób, również w przypadku dużej rotacji pracowników lub okresów urlopowych. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych zgłoszonych form nieobecności.

 • System Workflow automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
 • Workflow umożliwi Ci śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
 • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwi Ci kontrolę organizacji pracy firmy i płynność procesów, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujesz.

Przepływ i ewidencja dokumentów

W obszarze Workflow enova365 znajdziesz również system zarządzania dokumentami. DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym. Dzięki nim zadbasz o odpowiednią organizację i uporządkowanie najważniejszych informacji.

System DMS w obszarze Workflow

Wspiera czynności związane z przechowywaniem, porządkowaniem i archiwizacją danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokumentów do systemu. Wszystkie dokumenty będą w jednym miejscu, a to znacząco usprawni elektroniczny obieg dokumentów w całej firmie.

Harmonogram zadań

System Workflow enova365 usprawnia przepływ pracy w firmie. Jednym z narzędzi systemu jest program do harmonogramów. Możesz skonfigurować narzędzie zgodnie z potrzebą i inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. System enova365 dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

Harmonogram Zadań w obszarze Workflow posiada wiele funkcji, m.in:

 • ułatwi Ci odzyskanie należności od dłużnika – system sprawdzi bazę faktur i wybierze z niej te, których termin płatności już upłynął. Wyśle do dłużnika automatyczne powiadomienie w formie wiadomości e-mail.
 • zapewni Ci o zaplanowanej godzinie, automatyczną aktualizację kursów walut podawanych przez NBP.
 • umożliwi wysyłanie automatycznych przypomnień o nadchodzącym zadaniu (w formie SMS-a lub e-mail).
 • wygeneruje specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta.
elektroniczny-obieg-dokumentow-DMS-enova365-9

DMS

To szybszy przepływ dokumentów pomiędzy działami i pracownikami oraz szybki wgląd do spraw i dokumentów. 

 

Funkcjonalność modułu enova365 DMS:

enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące). Wspiera również ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Możliwości

 • Zamiast ręcznie wprowadzać dokumenty zewnętrzne, możesz je skanować, system po ich rozpoznaniu poprawnie je zewidencjonuje. Dzięki temu wyeliminujesz błędy i zyskasz czas.
 • Wszystkie dokumenty zlokalizowane będą w jednym miejscu w formie cyfrowej. Unikniesz błędów i braków dokumentacji.
 • Ulepszy komunikację i poprawność dokumentacji -praca z dokumentami i ich wymiana między poszczególnymi stanowiskami firmie będzie płynna, wszyscy będą pracować na tych samych wersjach dokumentu.
 • System zewidencjonuje dokumenty, np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą.
elektroniczny obieg dokumentów DMS enova365 2

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.