Zarządzanie produkcją - ImpulsEVO | DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / Impuls EVO

Impuls EVO Zarządzanie Produkcją

Impuls EVO to zestaw narzędzi do zarządzania produkcją dla najbardziej wymagających, które zawierają pełną funkcjonalność ERP/MRPII. Zastosowane w systemie algorytmy pozwalają na określenie potrzeb materiałowych, gniazd produkcyjnych i kosztów. Oprogramowanie dostosowane jest do każdego rodzaju produkcji, w tym dalej realizowanej na indywidualne zamówienia od klienta.

Impuls EVO to przede wszystkim pełna kontrola nad całym procesem produkcji. System pozwala sporządzić kalkulację planowanego kosztu wytworzenia, zdefiniowania narzutów dla stanowiska, gniazda, wydziału, określenia stawki roboczogodziny oraz stworzenia specyfikacji materiałowej i różnego rodzaju marszrut.

Impuls EVO – wyspecjalizowany w produkcji

System ERP Impuls EVO dedykowany jest zarówno dla produkcji dyskretnej, jak i procesowej. System wspiera planowanie i harmonogramowanie oraz analizowanie i raportowanie, umożliwiając przy tym pełną integrację z oprogramowaniem klasy PDM, PLM, CAD/CAM.

Przeczytaj o wdrożeniu w Grupie Cellfast

Impuls EVO – uwzględnia realne potrzeby rynku

Funkcja planowania produkcji w systemie Impuls EVO to przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby rynku. Oprogramowanie, biorąc pod uwagę możliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjnych, definiuje wiele wersji jednego wyrobu uwzględniając różne opcje realizacji planu lub zleceń produkcyjnych.

W bilansie zapotrzebowani, system uwzględnia zarówno materiały i surowce kupowane, jak i detale produkowane. Rozbudowane możliwości analityczne pozwalają sprawdzić możliwość wywiązania się z terminu zleceń jeszcze niezaplanowanych.

Impuls EVO – kompletne zarządzanie produkcją

Impuls EVO zbudowany jest ze współpracujących ze sobą podsystemów, które uwzględniają każdy z obszarów procesu produkcji. Oprogramowanie pozwala na:

  • Techniczne przygotowanie produkcji
  • Planowanie produkcji
  • Planowanie zapotrzebowani materiałowych
  • Planowanie i realizację zleceń
  • Planowanie zdolności produkcyjnych
  • Sterowanie produkcją
  • Kontrolę jakości

Planuj produkcję z Impuls EVO

System zbiera wszelkie dane na temat realizacji produkcji i umożliwia sprzężenie zwrotne pomiędzy fazą planowania, a fazą realizacji. Funkcjonalność ta pozwala na bieżące korygowanie odchyleń od planu produkcji.

Dostępne w systemie narzędzia umożliwiają na kompletne sterowanie przebiegiem prac, uwzględniając kolejne operacje i dostępne stanowiska pracy. Impuls EVO uwzględnia przestoje maszyn, rzeczywiste obciążenia stanowisk pracy, koszty poszczególnych zleceń i przyczyny powstania braków.

Impuls EVO – pełna kontrola pracy

System ERP Impuls EVO pozwala na porównanie zarejestrowanych poprzez karty pracy czasów z wartościami zaplanowanymi. Karty pracy rejestrowane są dla poszczególnych pracowników w trakcie wykonywania zleceń, dzięki czemu oprogramowanie może na ich podstawie wyliczyć płace i dostarczyć informację o rzeczywistych kosztach pracy.

Impuls EVO – wybierany przez managerów

Impuls EVO zapewnia czytelną prezentację danych dotyczących produkcji, która oparta jest o spójne środowisko analityczne.
Funkcje te, w połączeniu z modułową budową systemu, która pozwala na dobieranie funkcjonalności w zależności od specyficznych potrzeb konkretnego projektu biznesowego, czyni system ERP Impuls EVO wybieranym przez kadrę zarządzającą.

Obszar ten jest szczególnie rozbudowany w kwestii rozwiązań dotyczących procesów produkcyjnych. Impuls EVO wpływa na efektywność produkcji m.in. poprzez narzędzia do zintegrowanego planowania, kontrolę jakości oraz ewidencję produktów.

Ekrany startowe – z myślą o komforcie użytkownika

Mając na względzie komfort pracy, interfejs systemu Impuls EVO oparto o trzy predefiniowane ekrany startowe, które zależne są od roli użytkownika w przedsiębiorstwie: członka zarządu, dyrektora produkcji oraz pracowników.

Ekrany startowe dla zarządu zapewniają przejrzysty wgląd w szczegółowe informacje dotyczące informacji finansowych, sprzedażowych oraz wartości dotyczących stanów magazynowych i danych dotyczących poszczególnych pracowników.

Ekrany startowe dla dyrektorów to zbiór informacji dotyczących OEE, takich jak dostępność, jakość wykorzystanie oraz trend wartości. Widok pozwala na intuicyjny i błyskawiczny wgląd w stan maszyn.

Ekrany startowe dla pracowników to dostęp do najważniejszych danych kadrowych, takich jak absencje, aktualność badań lekarskich, przepracowane godziny oraz stan bilansu urlopowego.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.