Impuls EVO Zarządzanie magazynem (WMS) - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / Impuls EVO

Impuls EVO Zarządzanie magazynem (WMS)

Moduł Zarządzanie magazynem WMS to usprawnienie procesów logistycznych oraz dostęp do szybkiej i kompletnej informacji. Moduł systemu Impuls EVO wspiera gospodarkę przestrzenią magazynową. Dzięki niemu uzyskasz czytelny obraz realnie wykorzystanej powierzchni magazynowej oraz ułożenia składowanych towarów.

Obsługa magazynu będzie wydajna i prosta, a pracownicy uzyskają pełną wiedzę o lokalizacji danego asortymentu oraz numerze serii i innych parametrach. Moduł umożliwia szybszą kompletację zamówienia i usprawnia jego wysyłkę. Zarządzanie pracownikami będzie efektywne, z pełną kontrolą czasu pracy i stanu realizacji zadań.

Integracja z systemami automatyki transportowej.
Moduł może być zintegrowany z systemami automatyki transportowej oraz magazynowej, a więc z intralogistyką. Pełni wówczas rolę systemu nadrzędnego, sterującego przepływem nośników pomiędzy poszczególnymi strefami hali magazynowej.

Usprawnienie procesów logistycznych
Racjonalna gospodarka przestrzenią magazynową
Znakowanie asortymentu i szybka kompletacja zamówienia
Kontrola czasu pracy i stanu realizacji zadań

Struktura magazynu

system daje możliwość odzwierciedlenia rzeczywistej organizacji przestrzeni magazynowej, w której magazyn może zostać podzielony na elementy:

 • gniazdo – element przestrzeni magazynu (np.: miejsce paletowe)
 • półka – zestaw gniazd na tym samym poziomie
 • regał – zestaw półek tworzący ciąg
 • strefa – obszar realizujący konkretną funkcję (np.: strefa kompletacji, strefa magazynowania)
 • magazyn – jeden fizyczny magazyn a w nim wiele magazynów logicznych

Każdemu z elementów struktury użytkownik może przypisać odpowiadające mu parametry, takie jak:

 • wymiary geometryczne
 • minimalne i maksymalne wypełnienie
 • maksymalne obciążenie
 • powiązanie ze wskazanym asortymentem oraz z formami opakowań zbiorczych
 • status lokalizacji
impuls evo magazyn 5

Definicja nośników

Dzięki systemowi użytkownik ma pełen zakres informacji
o elementach składowanych na odpowiednich nośnikach, np.: paleta, karton, handlowe opakowanie jednostkowe lub inne dowolnie zdefiniowane. W procesach nośniki pełnią określoną rolę w poszczególnych i można je wyróżnić na opakowania dostawowe, opakowania ekspedycyjne czy też pojemniki transportu wewnętrznego.

impuls evo magazyn 4

Zlecenie komplementacji

Zlecenie powstaje dla potwierdzonych zamówień klienta, zapotrzebowania materiałowego z produkcji lub innych dyspozycji rezerwacyjnych. Generowana jest specyfikacja zadania, wskazująca lokalizację asortymentu i kolejność jego wybierania i zadania przydzielane są przez skonfigurowany automat uprawnionym / zalogowanym magazynierom. System  śledzi postęp wybierania oraz czas realizacji. Dzięki temu otrzymujemy dane do oceny efektywność pracy zespołów.

Kontrola wysyłki

Dzięki systemowi możesz zorganizować pracę stanowisk kontroli skompletowanych wysyłek. Pracownik kontroli może:

 • przeliczać opakowania
 • sprawdzać zgodność z listą wymagań
 • wydawać opakowania zwrotne
 • oklejać opakowania etykietą logistyczną
 • drukować specyfikacje przesyłki
impuls evo magazyn 6

Zlecenie załadunku

Sformowane i oznaczone opakowania ekspedycyjne trafiają
na listę załadunkową wybranej rampy, a aplikacja decyduje
o właściwej kolejność załadunku.

System pozwala na obsługę dostaw w trzech niezależnych etapach:

 • przyjęcie opakowań dostawowych i powiązanie ich
  z dokumentami awizo
 • kontrola jakości i liczenie dostawy
 • rozłożenie dostawy zgodnie ze strategią i przydziałem
  miejsc magazynowych
impuls evo magazyn 3

Operacje wewnętrzne i zewnętrzne

Wszystkie operacje realizowane są w systemie za pomocą przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych połączonych drogą radiową z bazą danych. System obsługi terminali jest integralną część modułu.
Operacje wewnętrzne zakładają przemieszczenia towarów pomiędzy strefami w obrębie jednego magazynu (np.: reorganizacja magazynu, umieszczenia nośnika w gnieździe, kompletacja nowego nośnika)
Operacje zewnętrzne obejmują przyjęcia i wydania towarów
z magazynu (np.: wydania do kontrahenta lub produkcji. Operacje zewnętrzne wymagają wygenerowanie dokumentu
w module Gospodarki Materiałowej.

impuls evo magazyn 7

Inwentaryzacje

Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji stanów magazynowych w dowolnym czasie i dotyczyć całości magazynu
lub jego wybranych obszarów (okresowo np.: raz w roku, cyklicznie lub na życzenie). Możliwe jest przeprowadzanie tzw. inwentaryzacji permanentnej, bez blokady pracy magazynu (ciągła kontrola i nadzór nad stanem magazynu w wybranym obszarze). Podczas rozliczenia inwentaryzacji powstają dokumenty księgowe.

Wydruk kodów kreskowych – znakowanie

Znakowanie towarów i gniazd magazynowych jest niezbędne dla prawidłowej pracy magazynu. System pozwala na projektowanie etykiet w dwóch wariantach technologicznych:

 • etykiety tekstowe, pisane językiem wewnętrznym (natywnym, rozumianym przez drukarki)
 • etykiety graficzne, projektowane autorskim narzędziem BPSC

Wydruki etykiet można realizować w trybie ad-hoc lub jako element poszczególnych procesów (np.: po kontroli ilościowej palety), w aplikacji stacjonarnej lub w aplikacji mobilnej. Stosowanie znakowania zmniejsza ryzyko pomyłek operatorskich, a identyfikacja jednostek magazynowych, produktów i lokalizacji ogranicza się do skanowania kodu.

impuls evo magazyn 8

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.