Impuls EVO Finanse i księgowość - DPS Systems
Rozwiązania / Impuls EVO

Impuls EVO Finanse i Księgowość

Impuls EVO to kompletne rozwiązanie dla przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym. Poza zarządzaniem kwestiami związanymi z procesem wytwórczym, oprogramowanie usprawnia wszelkie aspekty związane z ogólnym funkcjonowaniem firmy, w tym również w obszarze finansów, księgowości oraz kontroli ponoszonych kosztów.

Pakiet narzędzi dla działów księgowych to gwarancja działania zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego i unijnego prawa.

ERP i jego pływ na kondycję i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
Obsługa pełnej księgowości
Automatyzacja rozliczeń kosztów
Informacja o gotówce w kasach, w tym również walutowych
Narzędzia analityczne i sprawozdawcze

ImpulsEVO – księgowość dla firm produkcyjnych

To co charakteryzuje pakiet Finanse Księgowość Koszty ImpulsEVO to kompleksowość przy zachowaniu uniwersalności i elastyczności, które pozwalają na dostosowanie systemu do specyfiki, profilu i struktur przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie oparto o zasadę bieżącej rejestracji zdarzeń gospodarczych, bez konieczności natychmiastowego dekretowania dokumentów, co gwarantuje ciągłą kontrolę sytuacji finansowej firmy. ImpulsEVO pozwala na rejestrowanie obrotów w dowolnych walutach.

Efektywna księgowość z ImpulsEVO

Rozbudowany system podpowiedzi, sprawdzeń i automatycznego tworzenia dekretów wpływa na czas pracy potrzebny na rejestrowanie danych i wyklucza możliwość popełnienia błędów przy wprowadzaniu informacji do zaksięgowania.

Rozwiązanie to powoduje, że pracownicy mogą skupić się wyłącznie na kontroli i analizie, co wpływa na wydolność i efektywność całego przedsiębiorstwa.

Bezpieczne finanse i dane księgowe

System wyposażono w szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

Wszelkie wprowadzane informacje są dokumentowane w sposób pozwalający n identyfikację osób, które je wprowadzają lub modyfikują.

Najważniejsze procesy księgowo-finansowe obsługiwane przez ImpulsEVO:

  • Rejestrowanie dowodów księgowych
  • Prowadzenie ksiąg rozrachunkowych, w tym księgi głównej oraz dzienników i ksiąg pomocniczych dla wielu jednostek gospodarczych jednocześnie
  • Dostęp do bieżących informacji o gotówce w kasach, w tym walutowych
  • Ewidencja wszystkich operacji bankowych
  • Rejestracja dokumentów zakupu krajowych i importowanych
  • Definiowane rejestry sprzedaży
  • Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami
  • Automatyzacja czynności związanych z rozliczeniem kosztów
  • Odpisy aktualizacyjne
  • Możliwość tworzenia zdefiniowanych analiz i sprawozdań

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.