enova365 Projekty i Usługi - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / enova365 – ERP dopasowany do potrzeb Twojej firmy

enova365 Projekty i Usługi

enova365 Projekty i Usługi to moduł oprogramowania ERP, który optymalizuje procesy związane z prowadzeniem projektu. Pozwala na planowanie i kontrolę realizacji budżetów oraz na optymalne wykorzystanie formowych zasobów. Wszystkie dane, zgromadzone w jednym miejscu, pozwalają skutecznie organizować pracę w projektach i całej firmie.

enova365 Projekty i Usługi, zawiera w sobie funkcjonalność modułu CRM. Dzięki gromadzonym w systemie informacjom, możliwe jest lepsze planowanie i skrócenie ścieżki obsługi klienta.
Niebagatelny wpływ na prowadzone projekty czy usługi ma moduł Business Intelligence. BI stanowi przestrzeń dla prowadzania analiz, generowania zestawień i raportów. Dzięki temu na bieżąco można monitorować postęp prac i rozstrzygać, czy postawione cele są realizowane.

Kontrola realizacji budżetu
Generowanie raportów w czasie rzeczywistym
Teczka projektowa - cała dokumentacja projektu w jednym miejscu
Możliwość łączenia dokumentacji w projekty

enova365 – narzędzie do kontroli projektów

W module Projekty i usługi znajdziemy narzędzie tzw. teczki projektowej, która sprawia, że dokumentacja projektowa dla danego przedsięwzięcia zawsze dostępna będzie w jednym miejscu.

Poszczególne dokumenty, które zostały wprowadzone do systemu ERP, mogą być łączone ze sobą w projekty za pomocą intuicyjnego opisu analitycznego.

Budżetowanie projektów w enova365

Moduł Projekty i Usługi pozwala na rozbudowane budżetowanie. Narzędzie umożliwia:

 • W ujęciu wartościowym, które uwzględnia kwotę kosztów i przychodów
 • W ujęciu ilościowo-wartościowym, które uwzględnia dodatkowe atrybuty, jak np. zapotrzebowanie na materiały
 • W modelu mieszanym, który pozwala na wprowadzanie zarówno wyłącznie wartości, jak i zarówno wartości i ilości

enova365 Projekty i usługi - najważniejsze funkcje:

 • tworzenie budżetu dla projektu
 • Planowanie kwot kosztów i przychodów
 • Kwalifikacja kosztów z możliwością opisywania dokumentów za pomocą opisu kontrollingowego
 • Możliwość wprowadzania korekt
 • Kontrola kwot zrealizowanych
 • Przypisywanie dokumentów do projektów
 • Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów
 • Automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.