enova 365 Finanse i Księgowość procesy księgowe DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / enova365 – ERP dopasowany do potrzeb Twojej firmy

enova 365 Finanse i Księgowość

enova365 Finanse i księgowość to jeden z najistotniejszych obszarów każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy branży.
Moduł systemu ERP umożliwia wykonywanie wszystkich procesów z poziomu jednego, imponująco, intuicyjnego i łatwego w obsłudze systemu.
Oprogramowanie wyposażono w szereg funkcji, które automatyzują powtarzalne czynności, co pozwala na zaoszczędzenie środków, czasu i wyeliminowanie możliwości popełnienia błędu.

Kompendium wiedzy. Zmiany w prawie i Polski Ład w enova365. Pobierz bezpłatny e-book   ⇒

 

Możliwość prowadzenia pełnej księgowości
Weryfikacja poprawności plików JPK
Automatyzacja czynności powtarzalnych
Eliminacja tzw. "błędu ludzkiego"

Finanse i księgowość dla każdej firmy.

Moduł finansowo-księgowy oprogramowania enova365 pozwala na prowadzenie zarówno pełnej księgowości, czyli księgi handlowej, jak i księgowości uproszczonej, na którą składa się księga przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co najważniejsze, oprogramowanie wyprzedza zmiany poprzez bieżące aktualizacje, dzięki czemu wykonywane w nim procesy są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozbudowana funkcjonalność modułu pozwala na sprawne procesy oraz obieg dokumentów (DMS) – porządkowanie, przechowywanie i archiwizację danych  oraz przeszukiwanie i tworzenie list dokumentów z opcją wyszukiwania.

enova365 – obsługa i weryfikacja JPK.

System ERP enova365 pozwala na pełną obsługę wszystkich struktur plików JPK, w tym objętego comiesięcznym obowiązkiem dostarczania do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Oprogramowanie wyposażono w specjalne narzędzia, które pozwalają na zautomatyzowaną weryfikację spójności i poprawności danych w wygenerowanym przez pracownika działu księgowego Jednolitym Pliku Kontrolnym.

System pozwala też na generowanie i wysyłanie i korekty dokumentów podatkowych: e-Deklaracje, VAT-7, VAT-UE,
VAT-27, CIT-8

enova365 – finanse pod kontrolą.

enova365 to system ERP, który wyposażono w funkcję split payment, czyli podzielonej płatności. Dzięki niej, firma zyskuje kontrolę nad finansami, które spływają na różne, oddzielne rachunki bankowe.

Oprogramowanie umożliwia ewidencję środków pieniężnych i rozliczeń oraz pozwala na wygenerowanie i późniejszą wysyłkę e-deklaracji VAT oraz podatku dochodowego.

Program wspiera zarzadzanie zaległościami Kontrahentów oraz Klientów – w oparciu o własne procedury możliwa windykacja przeterminowanych należności, korespondencja przedsądowa, rozliczenia i monitorowanie dłużników.

Analiza i raportowanie w obszarze finansów i księgowości.

Dzięki funkcjonalnościom analitycznym BI można generować własne wskaźniki oraz niezbędne do podjęcia strategicznych decyzji – raporty i wykresy. Program pozwoli na wnikliwą analizę przychodów i kosztów, również w odniesieniu do konkretnych projektów czy obszarów. Analiza wskaźników pozwoli na trafne decyzje i realizację celów.

finanse księgowość enova365

Najważniejsze procesy obsługiwane przez enova365 Finanse i księgowość:

  • Prowadzenie pełnej księgowości
  • Prowadzenie księgowości uproszczonej
  • Ewidencja środków pieniężnych i rozliczeń
  • Obsługa plików JPK
  • Weryfikacja poprawności plików JPK
  • Obsługa podzielonych płatności
  • Możliwość generowania i wysyłki e-deklaracji
  • Zautomatyzowanie czynności powtarzalnych
Złoto Platyna
Dla kogo dobry jest ten pakiet?
Wersja dla firm wieloodziałowych, korporacji, grup kapitałowych. Dostępna wersja systemu w języku angielskim.
Ewidencja ryczałtowa
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Rozliczenia podatków VAT
Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych
Rozliczenia podatku VAT metodą kasową
Rozliczenia VAT naliczonego wg struktury sprzedaży
eDeklaracje
Matryce dokumentów
Opis analityczny do dokumentów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Noty korygujące
Bufor księgowań
Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości
Księgowość oparta o plan kont
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oparta o plan kont
Schematy księgowe
Podzielniki kosztów (Schematy podziałowe)
Automatyczne przeksięgowania
Automatyczne rozliczenia kosztów
Definiowalne zestawienia księgowe
Ewidencja operacji kasowych i bankowych
Matryce zapłat
Kontrola rozrachunków
Rozrachunki w walutach obcych
Obliczanie różnic kursowych
Dokumenty rozliczeniowe (komensaty, cesje, rozliczenia zaliczek, rozliczenia delegacji)
Noty odsetkowe
Potwierdzenie salda i wezwania do zapłaty
Split Payment
Mechanizm RMK
e-sprawozdania finansowe
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Biała lista podatników
Centralizacja VAT
Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
Wykaz podatników VAT
Zawiadomienie ZAW-NR
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Integracja z bankowością przy użyciu webserwisów
Złe długi w PIT i CIT
Pakiet VAT e-commerce
Sprawozdanie o terminach zapłaty
SLIM VAT
Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych
Wielooddziałowość podstawowa
Wielooddziałowość rozszerzona
Prawa do kas i ewidencji bankowych
Prawa do definicji dokumentów
Definiowalne stanowiska pracy (uprawnienia)
Możliwość pracy z różnymi uprawnieniami
Mechanizmy cech oraz zadań systemowych
Własne tabele w bazie danych i dodatki bazodanowe
Zaawansowane mechanizmy programistyczne (delegaty)
Moduły dodatkowe

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.