Zarządzanie Nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / enova365 – ERP dopasowany do potrzeb Twojej firmy

Zarządzanie Nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi

Poznaj moduł Nieruchomości enova365
i korzyści płynące z jego wykorzystania:

 • możliwość generowania raportów i zestawień analitycznych
 • zarządzanie wieloma typami nieruchomości z jednego miejsca
 • rejestr dokumentów związanych z nieruchomościami
 • automatyzacja powtarzalnych czynności
 • możliwość elastycznego dostosowania do potrzeb firmy i eliminacja błędów użytkownika
 • oszczędność czasu i kontrola przepływu informacji
 • jedna baza i prosty dostęp do wszystkich zasobów
 • skuteczne zarządzanie, analiza i rozwój firmy
nieruchomosci enova365
kompletne informacje o nieruchomościach i rozliczenia najmu
zarządzanie pomiarami, kontrolami, remontami
sprawne prowadzenie inwestycji
integracja z innymi modułami enova365

Moduł Nieruchomości systemu enova365, zapewnia łatwy dostęp do aktualnych danych o budynkach, lokalach oraz związanych z nimi kosztami.

 • przyspieszysz procesy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi i mieszkaniowymi
 • nie potrzebujesz dodatkowych aplikacji, które trzeba zintegrować z innymi systemami obsługującymi pozostałe obszary przedsiębiorstwa. Wszystko znajdziesz w jednym systemie ERP.
 • zarządzaj obiektami wynajmowanymi i własnymi – oznacz obiekty przeznaczone na wynajem (budynki, lokale biurowe, handlowe, usługowe, pomieszczenia, mieszkania, miejsca parkingowe znajdujące się na gruncie firmy, billboardy reklamowe, inne nieruchomości przedsiębiorstwa).
 • zarządzaj dostępnością lokali, terminarzem wynajmów
 • przechowuj dokumentację techniczną oraz wszystkie umowy, faktury, polisy ubezpieczeniowe i inne rozliczenia związane z nieruchomościami
 • przechowuj informacje o zmianach, przeznaczeniu, powierzchni, podatkach i deklaracjach, umowach najmu, rozliczeniach najmu i kosztach eksploatacji obiektu.

Moduł Nieruchomości może pracować samodzielnie, jako oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami jest również możliwość jego rozbudowy o moduły Księgowość, Kadry i płace oraz Projekty, Handel, Księga Inwentarzowa

nieruchomosci enova365

Sprawne zarządzanie bazą nieruchomości o różnym typie: budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt, działka, itp.

 

Moduł Nieruchomości ułatwia:

 • obsługę oraz umożliwia zautomatyzowanie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami
 • zwiększenie ergonomii pracy oraz ułatwia analizę informacji o gruntach, budynkach i innych
 • kontrolę obsługi liczników mediów, najmu powierzchni, zarządzanie polisami i szkodami

Modułu umożliwia:

 • ewidencję i zarządzenie wieloma typami nieruchomości
 • odwzorowanie struktury budynków w formie graficznej
 • zarządzanie zdarzeniami planowanymi i niespodziewanymi
 • obsługę liczników mediów
 • ewidencję polis ubezpieczeniowych i szkód
 • zarządzanie najmem obiektów
 • historię zmian obiektów nieruchomości i ich struktury
 • przemieszczanie jednostek organizacyjnych/działów pomiędzy pomieszczeniami
nieruchomości enova365 zarzadzanie najmem

Integracja zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa (finanse, fakturowanie, inwentarz).

 

Administracja nieruchomościami:

 • uprość procedury związane z usługami świadczonymi przez firmę
 • prowadź obsługę rachunkowo-księgową na rzecz administrowanych lub zarządzanych podmiotów
 • posługuj się modułem do prowadzenia rozrachunków z kontrahentami – za pośrednictwem usługi płatności masowych
 • wykorzystuj możliwość rozliczania zużycia mediów i naliczania czynszów

Obsługuj wszystkie procesy biznesowe realizowane w obszarze nieruchomości.

 • zarządzaj dokumentacją – od umów z najemcami, wykonawcami, aż po remonty
 • bezpiecznie przechowuj dokumentację finansową oraz niezbędne badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia i inne
nieruchomosci-5

Dzięki enova365 możliwe jest prowadzenie inwestycji budowlanych i obsługa wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem w firmach budowlanych

 • zarządzaj pracą firmy dzięki systemowi ERP dla budownictwa
 • monitoruj postępy prowadzonych projektów
 • sprawnie zarządzaj obiegiem dokumentów, zatwierdzaj koszty i wykonuj zlecone zadania
 • kontroluj finanse prowadzonych projektów i na bieżąco analizuj ich rentowność
 • skutecznie kontaktuj się z podwykonawcami
 • dotrzymuj terminów i miej kontrolę nad kontraktami

Kontrola stanów magazynowych i zamówień

 • organizuj magazyn zgodnie z potrzebami firmy
 • skutecznie zarządzaj stanami materiałów budowlanych
 • w prosty sposób przeprowadzaj inwentaryzacje
 • zoptymalizuj proces inwentaryzacji, w oparciu o stan z dnia zamknięcia okresu magazynowego lub o datę dokumentu inwentaryzacji.
nieruchomości inwestycje budowlane

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.