Impuls EVO System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF) - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / Impuls EVO Finanse i księgowość

Impuls EVO System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF)

System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF) porządkuje procesy akceptacji dokumentów kosztowych w firmie. Chociaż system klasy ERP w czytelny sposób przedstawia wszystkie informacje kosztowe, to niestety nie wymusi szybkiej ewidencji wszystkich dokumentów. Braki i opóźnienia często wynikają z obciążeń pracowników, którzy nie będąc przedstawicielami pionu księgowo-finansowego, biorą udział w procesie akceptacji faktur. Przez powstałe w ten sposób opóźnienia, nawet najlepszy system ERP, nie jest w stanie przedstawić rzetelnej analizy kosztów.

 

System Elektronicznej Akceptacji Faktur to szybszy dostęp do informacji kosztowych, finansowych oraz podatkowych.

 

System Elektronicznej Akceptacji Faktur
Znacząco krótszy czas akceptacji faktur oraz bieżąca informacja na temat poziomu kosztów w firmie
Skan dokumentów to brak zaginionych lub zniszczonych FV oraz zmniejszenie liczby nierozliczonych faktur
Identyfikacja lokalizacji faktur w firmie, od osoby akceptującej i alertów do ponagleń
Automatyczna akceptacja finansowa i merytoryczna wartości FV i jej rozliczenia

Kancelaria zakupowa

Kancelaria zakupowa służy do ewidencji faktur wpływających do firmy. Pracownik sekretariatu wprowadza do systemu informacje dotyczące rejestrowanego dokumentu (dane kontrahenta, numer faktury). Wykonuje skan faktury wraz z ew. załącznikami i w ten sposób uruchamia procedurę akceptacji. Kolejny etap to sprawdzenie faktury pod względem formalno-prawnym przez dział księgowy oraz automatyczne przypisanie jej do odpowiedniego rejestru zakupu. To moment kiedy dokument staje się dostępny dla potrzeb finansowych, co oznacza, że tworzy zobowiązanie i trafia do rejestru podatku VAT. Na tym etapie księgowość wskazuje również osobę merytorycznie odpowiedzialną za akceptację faktury i przesyła ją do niej w postaci elektronicznej.

System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF)

Obsługa korespondencji

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie pod względem merytorycznym i finansowym zgodność faktury korzystają z intuicyjnego serwisu internetowego. Rozpisują fakturę na odpowiednie obiekty ewidencji kosztów, akceptując, przesyłając bądź odrzucając dany dokument. Proces rozliczenia faktury na konkretne obiekty ewidencji kosztów opracowany jest w zależności od potrzeb i wykorzystywanego rozwiązania finansowo – księgowego. Procedury akceptacji finansowej faktury mogą mieć wprowadzone funkcje decyzyjne, wymuszające potwierdzenie kosztu przez jedną, dwie bądź więcej osób.

System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF)

Rozliczenie księgowe

Faktura po akceptacji finansowej automatycznie rozdekretowuje się w systemie finansowo – księgowym na obiekty ewidencji kosztowej wskazane przez osoby merytoryczne. Dzięki temu pracownicy działu księgowości nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Na potrzeby księgowe do faktury drukowany jest raport obiegu korespondencji, który zawiera niezbędne informacje dotyczące akceptacji formalnej, merytorycznej i finansowej wraz z pełną historią obiegu w organizacji.

System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF)

Jak skrócić czas potrzebny na finansowe zamknięcie miesiąca w firmie?

Sprawdź jakie to proste dzięki EAF!

Skanuj dokument na etapie kancelaryjnym, przesyłaj do systemu Impuls EVO – osoby zarządzające obszarem finansów już go widzą. Dzięki systemowi powiadomień i alertów odpowiedzialni za weryfikację i akceptację kosztów potwierdzą dokumenty na czas!

System Elektronicznej Akceptacji Faktur

System Elektronicznej Akceptacji Faktur (EAF) to szereg korzyści.

  • Dzięki systemowi masz dostęp do harmonogramów płatności i zobowiązań
  • Faktury z kancelarii, trafiają do rejestru VAT i są widoczne w zobowiązaniach - dzięki temu na bieżąco znasz poziom zobowiązań, na które winny być przygotowane płatności
  • Mechanizmom alertów i ponagleń skraca czas merytorycznego rozpisywania dokumentów i eliminuje zaleganie korespondencji
  • W systemie masz dostęp do elektronicznego obrazu dokumentów (skany), więc nie ma obaw, że dokument zostanie zniszczony czy zaginie
  • Automatyczna akceptacja merytoryczna z rozliczeniem faktur w księgowości zapewnia bieżącą informację o poziomie kosztów przedsiębiorstwa.  A dzięki temu możliwe jest szybkie rozliczanie projektów, zleceń czy zadań oraz kontrolę budżetów
  • Dzięki systemowi zredukujesz ilość nierozliczonych terminowo faktur.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.