Kadry i Płace - TRIVA ERP | DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / TRIVA ERP

TRIVA ERP Kadry i Płace, HR

TRIVA ERP w obszarze HR to nie tylko obsługa kadrowo-płacowa, ale również kompleksowa obsługa pracownika i jej pełna automatyzacja. Oprogramowanie umożliwia obsługę e-teczek pracowniczych, rozliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie raportów płacowych i podsumowań przepracowanych godzin.

TRIVA ERP to gwarancja pracy w oparciu o najaktualniejsze przepisy polskiego prawa. System umożliwia generowanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Obsługa wszystkich form zatrudnienia
Możliwość definiowania własnych form rozliczeń
Narzędzia do samoobsługi pracowniczej
Dostęp z poziomu aplikacji mobilnej

Rozliczaj płace z Triva ERP

TRIVA ERP pozwala na kompleksowe rozliczanie płac w dużych organizacjach o rozbudowanych strukturach, niezależnie od formy zatrudnienia pracownika. Elastyczność systemu pozwala na zdefiniowanie własnych rozwiązań rozliczeń i przypisania indywidualnych cech rozliczania dla każdego pracownika z osobna.

Oprogramowanie TRIVA umożliwia generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i wysyłania ich do programu Płatnik oraz tworzenia i wysyłania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego. System wyposażono w funkcję generowanie sprawozdań statystycznych dla GUS, w tym tych dotyczących osób niepełnosprawnych i umożliwia ich bezpośrednią wysyłkę do ZUS i US

TRIVA ERP – dla pracodawców i pracowników

TRIVA ERP Kadry i Płace to zestaw narzędzi dedykowanych automatyzacji zadań wykonywanych przez pracownika. Specjalne pulpity pracownika pozwalają na samodzielne składanie wniosków o nieobecność, czy zmianę danych personalnych oraz rachunku bankowego, na które ma trafiać wynagrodzenie.

Specjalny pulpit dedykowany jest również pracodawcy oraz kadrze menadżerskiej. Pozwala on na akceptacje lub odrzucenie składanych przez pracownika wniosków. Wszystkie z działań, zarówno po stronie pracownika jak i jego przełożonego, mogą być wykonywane poza biurem – pulpity TRIVA dostępne są z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej.

E-teczki pracownicze z TRIVA ERP

TRIVA ERP w obszarze kadr i płac to narzędzia do organizacji wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika. System ERP TRIVA umożliwia stworzenie specjalnego repozytorium, w którym przechowywane mogą być m.in. dane personalne pracownika oraz związane z nim umowy (wraz z aneksami) oraz zaświadczenia.

Dodatkowo, system TRIVA ERP wspiera w pełni zgodne z prawem e-teczki pracownicze, które pozwalają na skrócenie obowiązku archiwizacji dokumentacji pracowniczej o 40 lat.

Rekrutacja z TRIVA ERP Kadry i Płace

System TRIVA ERP to usprawnienie nie tylko czynności związanych z zatrudnieniem pracownika, ale również jego rekrutacją. Pracownicy działu HR dostają dostęp do poszczególnych procesów rekrutacji – od złożenia aplikacji, aż do zawarcia umowy z kandydatem. Rozbudowany system pozwala na bieżąco analizować postęp zatrudnionego.

Narzędzia HR zawarte w systemie TRIVA ERP umożliwiają przeprowadzenie okresowych ocen pracowników.

Najważniejsze funkcje Triva ERP Kadry i Płace

  • Pełna zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
  • Obsługa wszystkich form zatrudnienia
  • Możliwość definiowania własnych form rozliczenia
  • Obsługa e-teczek pracownika
  • Pulpit pracownika i pracodawcy
  • Dostęp z poziomu aplikacji mobilnej
  • Obsługa e-deklaracji
  • Obsługa raportów płacowych
  • Narzędzia do tworzenia dowolnych zestawień
  • Narzędzia do obsługi rekrutacji

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.