Kadry i Płace - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania

System ERP Kadry i Płace

Oprogramowanie kadrowo-płacowe to zestaw rozwiązań, które pozwalają na kompletną automatyzację procesów zachodzących na linii pracodawca – pracownik.

Skutecznie wdrożony system obejmuje swoją funkcjonalnością całą historię związaną z zatrudnieniem: od znalezienia odpowiedniego kandydata, poprzez jego zrekrutowanie, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, aż po rozliczenie wynagrodzenia, z uwzględnieniem m.in. odpowiednich prowizji sprzedażowych, premii, nadgodzin czy delegacji.

System ERP w obszarze kadr i płac to pełna automatyzacja wszystkich procesów związanych z szeroko rozumianym obszarem HR.

Zautomatyzuj procesy kadrowo-płacowe

System ERP dla kadr to pełna obsługa kwestii związanych z zatrudnieniem pracownika.

Oprogramowanie pozwala na wyliczenie i wypłacenie comiesięcznego wynagrodzenia, złożenie odpowiednich wniosków i wydanie niezbędnych zaświadczeń. Oprogramowanie ERP dla działu kadr i HR pozwala na stworzenie e-teczki pracownika, czyli cyfrowego archiwum wszelkich dokumentów związanych z zatrudnioną osobą.

Rozwiązanie to pozwala na skrócenie czasu archiwizacji dokumentacji pracowniczej z 50 lat, jak w przypadku klasycznych, fizycznych teczek, do lat 10.

System ERP Kadry i Płace – w zgodzie z prawem pracy

Oferowane oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, co zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa pracy.

Automatyzacja powtarzalnych procesów, odpowiednie reguły dotyczące wypłacanych środków oraz gotowe formatki stosownych zaświadczeń zwiększają efektywność i skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi.

Uwzględnienie rozbudowanych systemów zmianowych, prowizyjnych i delegacyjnych sprawia, że system kadrowo-płacowy sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego branży oraz wielkości.

Oprogramowanie kadry i płace – oddaj inicjatywę w ręce pracowników

Poza systemem płacowym, warto zwrócić uwagę na platformy do obsługi pracowniczej. Które są integralną częścią skutecznie wdrożonego oprogramowania kadrowego.

Narzędzia te skracają kolejkę do działu kadr poprzez oddanie inicjatywy w ręce pracowników. Za pomocą specjalnych paneli, które dostępne są z poziomu aplikacji mobilnej oraz dowolnej przeglądarki internetowej, pracownik może w dowolnym momencie sprawdzić m.i.n. swój bilans urlopowy, złożyć odpowiedni wniosek oraz zgłosić nieobecność.

Pulpity pracownicze służą również jako platforma do wymiany informacji i stosownej dokumentacji między pracownikiem a kadrą menadżerską.

System ERP Kadry i Płace korzyści:

• Ewidencja danych pracowników – od rozpoczęcia umowy, aż do jej zakończenia
• Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
• Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
• Umowy cywilnoprawne
• Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
• Wydruki kadrowe, płacowe i inne raporty
• Księgowanie wynagrodzeń
• Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
• Wysyłka pasków i PIT z zaszyfrowanym mailem
• Wbudowane przypomnienia
• Import danych z zewnątrz
• e-Teczka pracownicza

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.