Integracja systemu enova365 z oprogramowaniem CAD/PDM - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / enova365 Zarządzanie produkcją

Integracja enova365 z oprogramowaniem CAD/PDM

Integracja systemu ERP enova365 z oprogramowaniem klasy CAD/PDM to przede wszystkim automatyzacja wymiany danych pomiędzy środowiskami. Wdrożenie rozwiązania eliminuje wszystkie błędy, które wynikają z ręcznego przepisywania danych pomiędzy systemami. Integracja zawiera mechanizm, który eliminuje możliwość dublowania się indeksów w systemie ERP.

Wdrożenie integracji daje dostęp do danych zawartych w systemie ERP z poziomu oprogramowania dla inżynierów, co pozwala na pełne skupienie się na konstruowaniu, bez konieczności przełączania się między systemami.

Dwukierunkowa wymiana danych między systemem ERP a oprogramowaniem CAD/PDM
Wyeliminowanie dublowania indeksów
Brak konieczności przełączania się między systemami
Wykluczenie tzw. błędu ludzkiego

Zarządzaj produkcją z enova365

Integracja pozwala na stworzenie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy modułem Produkcja systemu ERP enova365, a oprogramowaniem klasy CAD/PDM.

enova365 Produkcja umożliwia kompleksowe zarządzanie procesami produkcyjnymi. Narzędzie pozwala na rozliczanie produkcji według rzeczywistych poniesionych kosztów oraz daje możliwość na obliczenie całkowitego czasu pracy, który potrzebny jest do zrealizowania danej technologii.

enova365 – system ERP dla konstruktorów

Dzięki integracji z oprogramowaniem klasy CAD/PDM, system ERP enova365 staje się idealnym oprogramowaniem do zarządzania dla konstruktorów.

Integracja eliminuje konieczność przepisywania danych z oprogramowania CAD do systemu ERP, eliminując przy tym błędy występujące przy ich wprowadzaniu. Dokumentacja w oprogramowaniu PDM jest automatycznie łączona w odpowiednie indeksy w systemie ERP.

Integracja umożliwia dostęp do danych zawartych w systemie ERP bezpośrednio z oprogramowania do konstruowania, co wyklucza konieczność przełączania się między systemami.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.