Praca Hybrydowa enova365 w branży produkcyjnej - case study - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Case Study enova365 ERP Kadry, płace i HR Projekty Zarządzanie Produkcją

Praca Hybrydowa enova365 w branży produkcyjnej – case study

K-Cejza-praca-hybrydowa-enova365-blog

Praca Hybrydowa enova365 w branży produkcyjnej – case study

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że poza kosztami wprost policzalnymi, ważnym elementem związanym z budżetem projektu, jest efektywność podejmowanych działań oraz poprawne rozliczenie czasu ich realizacji.

Nasz Klient z branży produkcyjnej poszukiwał rozwiązania na brak możliwości poprawnego i dokładnego rozliczania projektów i czasu pracy pracowników.

Firma zatrudnia kilkuset pracowników, a praca w zakładzie i zlecenia produkcyjne, realizowane są w środowisku wieloprojektowym. Dotychczas, aby ustalić koszty projektów, pracownicy wprowadzali dane ręcznie, na kilku etapach. Nanosili czas pracy na kartoteki pracownicze i dokumentację projektową. Cały proces zajmował kilka dni, przy angażowaniu nawet kilku osób. Następnie dane te były agregowane u kierownika produkcji i ostatecznie przekazywane do Działu Kadr.

Doskonale wiemy, że istotnym czynnikiem wpływającym na sukces projektu i jego rentowność, jest możliwość bieżącego, rzetelnego śledzenia i rozliczania kosztów oraz kontrola czasu pracy na poszczególnych etapach i w całych projektach. Zatem przesłanką do wdrożenia nowego rozwiązania, była potrzeba zoptymalizowania procesów związanych z zarządzaniem projektami i ich kosztami oraz dostarczenie narzędzia umożliwiającego łatwe i skuteczne raportowanie.

Klient poszukiwał więc rozwiązania, które sprawdzi się w obliczu jego specyficznych potrzeb. Systemu, który umożliwi jednocześnie pełną, bieżącą kontrolę czasu pracy pracowników i uwzględni dokładny czas wykonania zadań, w każdym projekcie. Chciał uzyskać pewność, że wszystkie kwestie związane pełnym z rozliczaniem projektów będą w pełni zorganizowane i zautomatyzowane. Dzięki czemu zaoszczędzi czas, uniknie błędów i niepotrzebnego stresu.

Po wykonanej analizie potrzeb klienta zarekomendowaliśmy wdrożenie modułu Praca Hybrydowa systemu enova365, który upraszcza większość procesów do niezbędnego minimum.

W tej chwili proces rejestracji czasu pracy i ewidencja kosztów, w podziale na projekty są w pełni zautomatyzowane.

Pracownik wprowadza swój czas pracy w Kiosku meldunkowym, który znajduje się na hali produkcyjnej. Czas ten jest rejestrowany, na konkretnych zadaniach – utworzonych uprzednio w module Projekty, z dokładnością do pozycji w projekcie.
Zadania utworzone w module Projekty mają również swoje odzwierciedlenie w module Praca Hybrydowa. Dzięki temu czas pracy zarejestrowany w module Praca Hybrydowa jest automatycznie przesyłany do kartoteki pracownika, a Dział Kadr ma dostęp do tych informacji, na bieżąco.
Księgowość natychmiast otrzymuje dane o kosztach wynagrodzeń związanych z konkretnymi projektami na potrzeby rozliczenia miesiąca i naliczenia list płac. Pracownik zarządzający projektami, natomiast może niezwłocznie odczytać informacje o obciążeniu budżetu poszczególnych projektów.

Dla realizacji tego wdrożenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb klienta zastosowaliśmy dodatkowe, precyzyjne narzędzia.

Na potrzeby klienta dodatkowo wykonaliśmy bardziej szczegółową integrację między produkcją a modułem Kadry i Płace. Zależało nam na uzyskiwaniu bardziej szczegółowych informacji na poziomie konkretnych pozycji budżetu projektu, a nie tylko na poziomie rozliczenia całego projektu. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie klienta, zespół DPS Systems stworzył aplikację DPS-Karty Pracy.

DPS-Karty Pracy to aplikacja, poprzez którą pracownicy wprowadzają swój czas pracy z dokładnością do pozycji w projekcie oraz z dokładnością do konkretnej operacji w zleceniu produkcyjnym. Zatem po zarejestrowaniu czynności dotyczących czasu pracy, dane te również służą do naliczenia płac. Wprowadzone godziny pracy konkretnego pracownika są opatrzone numerem projektu. Dodatkowo w aplikacji DPS-Karty Pracy można zarejestrować czas pracy z dokładnością do zlecenia produkcyjnego.

Tu należy podkreślić jak bardzo system enova365 jest elastyczny i przyjazny dla integracji z innymi rozwiązaniami, które są odpowiedzią na bardzo szczegółowe i często unikatowe oczekiwania klientów.

Na tym przykładzie również widać, że nasz zespół wdrożeniowy, w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie, jest gotowy do wdrażania systemu enova365, integrowania oraz tworzenia autorskich rozwiązań skrojonych na miarę indywidualnych potrzeb klientów.

praca-hybrydowa-enova365

Wdrożenie nowych narzędzi to korzyści dla przedsiębiorstwa na wielu poziomach. Co, dzięki tak szczegółowej rejestracji czasu zyskał klient? 

Przede wszystkim, klient oszczędza teraz czas związany z rozliczeniem kosztów projektów, a wypłaty dla działu produkcji realizowane są sprawniej.
Może kontrolować budżet projektu, może też sprawdzić w trakcie miesiąca, w dowolnym dniu – ile dany pracownik przepracował godzin w danym projekcie. Dane dotyczące czasu pracy rejestrowane są źródłowo, czyli informacja o czasie pracy jest wprowadzana do systemu przez pracownika, na bieżąco w miejscu wykonywania pracy i dostępna, w czasie rzeczywistym w jednej bazie na potrzeby działów rozliczeniowych.
Co więcej, dzięki wdrożeniu rozwiązania zaproponowanego przez naszą firmę, można w czasie rzeczywistym uzyskiwać i kontrolować przebieg poszczególnymi faz i prac w projektach. Każde zadanie ma przypisaną liczbę godzin zaplanowaną oraz zrealizowaną. Klient jest w stanie sprawdzić w trakcie miesiąca, w dowolnym dniu – ile dany pracownik przepracował godzin w danym projekcie. Ma też bieżącą, aktualną informację o rentowności prowadzonych projektów. Dzięki temu, w przyszłości wie jak pomyślnie zaplanować budżet, by koszty projektu nie przewyższyły płynących z niego korzyści.
Dzięki wdrożonym narzędziom wyeliminowaliśmy braki w informacjach czy zwykłe błędy ludzkie, wynikające z ręcznego wprowadzania danych z różnych źródeł – tradycyjnych i cyfrowych.

W tym konkretnym wdrożeniu mówimy o integracji i zastosowaniu modułu enova365 Pracy Hybrydowej i naszego autorskiego rozwiązania DPS-Karty Pracy w branży produkcyjnej, ale biorąc pod uwagę infrastrukturę enova365 i specyfikę naszych rozwiązań, możemy myśleć o wdrożeniu tych narzędzi również w firmach o innym, profilu działalności czy branżach.

Tego typu rozwiązania i integracje sprawdzą się w zarządzaniu różnymi projektami – od niewielkich, codziennych praktycznych projektów, po bardzo skomplikowane i złożone, realizowane niezależnie od branży. Wszędzie tam, gdzie codziennością jest praca projektowa i zarządzanie projektami, w którym istotnym elementem jest rozliczenia czasu pracy z podziałem na konkretnych pracowników, zadania, zlecenia, po rozliczanie całych projektów. Takim przykładem może być np. branża budowlana, gdzie obsługa procesów budowy odbywa się często w rozliczeniu godzinowym pracowników i inwestycji.

Podsumowując – enova365 to rozwiązanie dla każdej firmy, która chce mieć pełną kontrolę nad kosztami prowadzonych projektów.

W prowadzonych projektach nie powinno nas nic zaskoczyć, zwłaszcza opóźnienia w realizacji i zwiększone koszty. Mówiąc o tym wdrożeniu, możemy jasno stwierdzić, że dzięki indywidualnemu podejściu naszego zespołu do wdrożenia i elastyczności oferowanych rozwiązań, nasi klienci mogą teraz śledzić postęp i czas realizacji zadań w projekcie, kontrolować jego koszty na każdym etapie oraz optymalnie planować realizację projektów i zleceń w przyszłości.

Katarzyna Ceyza – konsultantka systemu enova365 w DPS Systems – w swojej codziennej pracy, zajmuje się wdrożeniami modułów Księgowość, Kadry i Płace oraz BI, które są elementami systemu enova365. Na co dzień konfiguruje i personalizuje system zgodnie z koncepcją klienta oraz wymaganiami ustawowymi. Szkoli przyszłych użytkowników systemu oraz przekształca i prezentuje dane, w taki sposób, by ułatwić kadrze menedżerskiej podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Dowiedz się więcej o korzyściach wdrożenia modułu Praca hybrydowa enova365 w branży produkcyjnej.

   Oglądaj  ERPresso  o  wdrożeniu 

 

Więcej o module Praca hybrydowa

 

Wypełnij formularz jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat narzędzi i współpracy

     

    Skontaktuj się z nami

    Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
    wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.